SKUTECZNY W DZIAŁANIU

Zachęcam również innych do aktywności obywatelskiej. Dzięki utworzonym funduszom sołeckim mieszkańcy poszczególnych sołectw sami mogą decydować na co przeznaczą pieniądze. Ponadto w wyniku moich inicjatyw w gminie Biłgoraj powstało i działa wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które aktywnie włączają się w integrację i rozwój lokalnych środowisk poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, tworzenie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, działania na rzecz kultywowania rodzimych tradycji, organizację aktywnego wypoczynku dla najmłodszych.

https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/1.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/2.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/3.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/4.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/5.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/6.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/7.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/8.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/flaga.jpg

Rozwój gospodarczy i społeczny Regionu jest dla mnie priorytetem.

Najważniejsi są dla mnie mieszkańcy i poprawa standardów ich życia. W okresie 13 lat sprawowania funkcji Wójta Gminy Biłgoraj zrealizowałem wiele ważnych inwestycji, które również przyczyniały się do podniesienia atrakcyjności gminy Biłgoraj jako miejsca do prowadzenia biznesu i zamieszkania. Działania te były i w dalszym ciągu są realizowane dzięki projektom i wnioskom o dofinansowania zewnętrzne. Pozyskiwane w ten sposób pieniądze kilkakrotnie zwiększają budżet samorządu, oraz przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy.
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/20.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/17.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/16.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/15.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/14.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/12.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/13.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/11.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/B1.jpg

W czasie mojej działalności zrealizowaliśmy:

 • 80 km przebudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych i powiatowych,
 • 12 placów zabaw,
 • 5 Otwartych Stref Aktywności,
 • 8 zmodernizowanych budynków szkół,
 • 8 utworzonych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,
 • 3 świetlice dla dzieci i młodzieży,
 • 2 orliki,
 • 5 boisk wielofunkcyjnych,
 • 8 zmodernizowanych remizo – świetlic,
 • 2232 zestawy solarne i blisko 120 kotłów na biomasę zamontowanych w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej,
 • Zagospodarowanie placów publicznych w miejscowościach na terenie gminy Biłgoraj,
 • 108 km sieci kanalizacyjnej,
 • 30 km sieci wodociągowej,
 • 14 km linii oświetlenia ulicznego.
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/logo-rozynski.png
Kontakt
kontakt@wieslawrozynski.pl
Biłgoraj, POLSKA