https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/WR-szparowane-1600.png

Wiesław Różyński

WIESŁAW RÓŻYŃSKI

Od 2006 roku wójt gminy Biłgoraj
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/20.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/17.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/16.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/15.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/14.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/12.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/13.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/11.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/3-640x533.jpg

Pasja w działaniu oraz skuteczność i doświadczenie - to cechy, które będą mi zawsze towarzyszyły.

Wiesław Różyński

Rozwój gospodarczy
i społeczny Regionu jest dla mnie priorytetem

Urodziłem się w Biłgoraju w 1968 roku. Jestem mężem i ojcem dwójki dorosłych dzieci. Od zawsze jestem związany z Ziemią Biłgorajską. Tutaj się urodziłem, wychowywałem i tutaj spędziłem praktycznie całe swoje życie zawodowe pracując na rzecz rozwoju Regionu, Ziemi Biłgorajskiej i jej mieszkańców.

W 2003 roku zdobyłem tytuł magistra administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1994 – 1995 oraz 1997 – 2001 byłem urzędnikiem w Urzędzie Gminy Biłgoraj, w latach 2001 – 2004 sprawowałem funkcję zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, a w latach 2004 – 2006 byłem zastępcą dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie. Od 2006 roku po dzień dzisiejszy pełnię z woli mieszkańców zaszczytną funkcję Wójta Gminy Biłgoraj.

https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/foto-o-mnie3.jpg
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/foto-o-mnie4.jpg

Działałem i działam społecznie

 • od 1986 r. jestem członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej w Lublinie,
 • w latach 1998 – 2001 byłem wiceprzewodniczącym Krajowej Rady ZMW, a od 2004 r. sekretarzem Zarządu Krajowego ZMW,
 • w latach 2001 – 2004 pełniłem funkcję prezesa zarządu Wojewódzkiego ZMW w Lublinie,
 • w latach 1998 – 2002 byłem Radnym Rady Powiatu Biłgorajskiego,
 • od 1988 r. jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadzie, a od 2007 roku jestem prezesem Gminnego Zarządu OSP RP w Biłgoraju,
 • w latach 2007 – 2009 byłem prezesem Klubu sportowego „Znicz” w Biłgoraju,
 • Jestem głównym inicjatorem założenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, od 2007 r. do chwili obecnej Przewodniczącym Rady LGD „Ziemia Biłgorajska”.


Moja aktywność zarówno na niwie zawodowej jak i społecznej była zauważana i doceniana różnorakimi wyróżnieniami osobistymi:

 • Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
 • Medal XX – lecia Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów,
 • Odznaczenie im. „Ignacego Solarza”,
 • Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa,
 • Odznaka Zasłużony Działacz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów,
 • Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju” – 2014 r.,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2010 r.,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 2015 r.,
 • Eko Wójt 2010 roku,
 • Samorządowiec Sprzyjający Rozwojowi Lokalnego Biznesu. Wyróżnienie oraz Statuetkę Lubelskiego Orła Biznesu wręczono 12 maja 2011 roku. Wyróżnienie nadane przez Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 • Samorządowiec Roku 2013. Wyróżnienie oraz statuetkę Diamentowego Orła Biznesu wręczono 5 czerwca 2014 roku. Wyróżnienie nadane przez Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/foto-o-mnie5.jpg

Rozwój i gospodarnośćKonkrety dla Polski i regionu:

https://wieslawrozynski.pl/wp-content/uploads/2023/09/logo-rozynski.png
Kontakt
kontakt@wieslawrozynski.pl
Biłgoraj, POLSKA