Wiesław Różyński

Kandydat na posła RP
Do wyborów pozostało:
dni godzin minut sekund

O mnie

Urodziłem się w Biłgoraju w 1968 roku. Jestem mężem i ojcem dwójki dorosłych dzieci. Od zawsze jestem związany z Ziemią Biłgorajską. Tutaj się urodziłem, wychowywałem i tutaj spędziłem praktycznie całe swoje życie zawodowe pracując na rzecz rozwoju Regionu, Ziemi Biłgorajskiej i jej mieszkańców.

W 2003 roku zdobyłem tytuł magistra administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1994 – 1995 oraz 1997 – 2001 byłem urzędnikiem w Urzędzie Gminy Biłgoraj, w latach 2001 – 2004 sprawowałem funkcję zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, a w latach 2004 – 2006 byłem zastępcą dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie. Od 2006 roku po dzień dzisiejszy pełnię z woli mieszkańców zaszczytną funkcję Wójta Gminy Biłgoraj. Działałem i działam społecznie:
 
 • od 1986 r. jestem członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej w Lublinie,
 • w latach 1998 – 2001 byłem wiceprzewodniczącym Krajowej Rady ZMW, a od 2004 r. sekretarzem Zarządu Krajowego ZMW,
 • w latach 2001 – 2004 pełniłem funkcję prezesa zarządu Wojewódzkiego ZMW w Lublinie,
 • w latach 1998 – 2002 byłem Radnym Rady Powiatu Biłgorajskiego,
 • od 1988 r. jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadzie, a od 2007 roku jestem prezesem Gminnego Zarządu OSP RP w Biłgoraju,
 • w latach 2007 – 2009 byłem prezesem Klubu sportowego „Znicz” w Biłgoraju,
 • Jestem głównym inicjatorem założenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, od 2007 r. do chwili obecnej Przewodniczącym Rady LGD „Ziemia Biłgorajska”.
 
Jestem zaangażowanym samorządowcem i działaczem społecznym. Rozwój gospodarczy i społeczny Regionu jest dla mnie priorytetem. W realizowane przedsięwzięcia wkładam maksimum wysiłku tak, by przyczyniały się do rozwoju gospodarczego zarówno gminy Biłgoraj, a poprzez to i całego Regionu Lubelskiego. Pasja w działaniu oraz skuteczność i doświadczenie - to cechy, które będą mi zawsze towarzyszyły.
 
Zachęcam również innych do aktywności obywatelskiej. Dzięki utworzonym funduszom sołeckim mieszkańcy poszczególnych sołectw sami mogą decydować na co przeznaczą pieniądze. Ponadto w wyniku moich inicjatyw w gminie Biłgoraj powstało i działa wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które aktywnie włączają się w integrację i rozwój lokalnych środowisk poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, tworzenie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, działania na rzecz kultywowania rodzimych tradycji, organizację aktywnego wypoczynku dla najmłodszych.
 
Najważniejsi są dla mnie mieszkańcy i poprawa standardów ich życia. W okresie 13 lat sprawowania funkcji Wójta Gminy Biłgoraj zrealizowałem wiele ważnych inwestycji, które również przyczyniały się do podniesienia atrakcyjności gminy Biłgoraj jako miejsca do prowadzenia biznesu i zamieszkania. Działania te były i w dalszym ciągu są realizowane dzięki projektom i wnioskom o dofinansowania zewnętrzne. Pozyskiwane w ten sposób pieniądze kilkakrotnie zwiększają budżet samorządu, oraz przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. W czasie mojej działalności zrealizowaliśmy:
 
 • 80 km przebudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych i powiatowych,
 • 12 placów zabaw,
 • 5 Otwartych Stref Aktywności,
 • 8 zmodernizowanych budynków szkół,
 • 8 utworzonych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,
 • 3 świetlice dla dzieci i młodzieży,
 • 2 orliki,
 • 5 boisk wielofunkcyjnych,
 • 8 zmodernizowanych remizo – świetlic,
 • 2232 zestawy solarne i blisko 120 kotłów na biomasę zamontowanych w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej,
 • Zagospodarowanie placów publicznych w miejscowościach na terenie gminy Biłgoraj,
 • 108 km sieci kanalizacyjnej,
 • 30 km sieci wodociągowej,
 • 14 km linii oświetlenia ulicznego.
 
Większość działań zostało wykonanych dzięki zewnętrznemu wsparciu finansowemu. Na powyższe cele w latach 2007 – 2018 udało się pozyskać ponad 60 mln zł z budżetu Unii Europejskiej. To zawsze wyróżniało samorząd gminy spośród innych samorządów regionu.
 
W trakcie pełnienia przez mnie funkcji Wójta Gminy Biłgoraj samorząd gminny zdobył następujące wyróżnienia:
 • Tytuł Euro-Gmina przyznany w 2012 r. przez Fundację Gospodarczą Euro – Partner.
 • Dyplom „Modernizacja Roku 2012” za modernizację budynku remizo – świetlicy w Dąbrowicy oraz modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Ciosmach.
 • Certyfikat „Odpowiedzialny Samorząd” przyznany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
 • Certyfikat „Promotorzy Przedsiębiorczości 2012” przyznany przez Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • „Zielony Laur 2012” przyznany przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój”.
 • II miejsce w plebiscycie Lider Eurofunduszy 2013.
 • I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu „Przyjazna Wieś” za najlepszy projekt w zakresie infrastruktury technicznej, wyróżnienie przyznane w 2014 r.
 
Moja aktywność zarówno na niwie zawodowej jak i społecznej była zauważana i doceniana różnorakimi wyróżnieniami osobistymi:
 • Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
 • Medal XX – lecia Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów,
 • Odznaczenie im. „Ignacego Solarza”,
 • Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa,
 • Odznaka Zasłużony Działacz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów,
 • Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju” – 2014 r.,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2010 r.,
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2015 r.,
 • Eko Wójt 2010 roku,
 • Samorządowiec Sprzyjający Rozwojowi Lokalnego Biznesu. Wyróżnienie oraz Statuetkę Lubelskiego Orła Biznesu wręczono 12 maja 2011 roku. Wyróżnienie nadane przez Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 • Samorządowiec Roku 2013. Wyróżnienie oraz statuetkę Diamentowego Orła Biznesu wręczono 5 czerwca 2014 roku. Wyróżnienie nadane przez Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 

 
Dla Polski Dla Polaków PSL

Szukaj na

Zobacz również

© 2015 Wiesław Różyński       wykonanie eball