Wiesław Różyński

Kandydat na posła RP
Do wyborów pozostało:
dni godzin minut sekund

Dla rolników

 • Stawka 0% VAT na tradycyjną, zdrową żywność

Zdrowa żywność powinna być powszechna, a cena nie powinna być barierą w jej dostępności. Jednak na przystępności cenowej zdrowej żywności nie mogą tracić jej bezpośredni producenci. Aby to zapewnić, konieczne jest wprowadzenie 0% stawki VAT na żywność wytwarzaną w sposób tradycyjny.
 
 • Zwiększenie dopłat z Unii do 1200 zł/ha

Obowiązkiem rządu jest stworzenie warunków, w których polscy rolnicy, na równych zasadach mogą konkurować na wspólnym europejskim rynku. Dlatego w nowym unijnym budżecie dopłaty dla polskiego rolnika powinny być w tej samej wysokości, w jakiej otrzymują je rolnicy Francji i Niemiec. Doprowadzimy do podniesienia unijnych dopłat do wysokości 1200 zł/ha.
 
 • Fundusz klęskowy

Ciągłe zmiany klimatu powodują, że coraz częściej nawiedzają nas rozmaite klęski żywiołowe. Susza, nawałnice czy lokalne powodzie są ogromnym utrapieniem dla rolników i w jednym momencie potrafią zniszczyć dorobek. Dlatego proponujemy utworzenie Funduszu Klęskowego, z którego wypłacane będą odszkodowania tym, którzy z powodu klęsk żywiołowych stracą źródło utrzymania.
 
 • Program Małej Retencji

Wprowadzimy długofalowy program budowy zbiorników retencyjnych. Uprościmy procedury w budowie zbiorników i będziemy wspierać stosowanie odpowiednich metod agrotechnicznych i upraw zwiększających ilość wody w glebie.
 
 • Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Podstawowym problemem rolników jest brak stabilności dochodów. Celem Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, jest zagwarantowanie producentom rolnym stabilizacji dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.
 
 • Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który po osiągnięciu wieku emerytalnego i udokumentowaniu okresu ubezpieczenia zdecydował się zrezygnować z dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Chcemy to zmienić. Prawo do emerytury rolniczej nie powinno być powiązane z przekazaniem gospodarstwa.
 
 • Promocja polskiej żywności

Pozyskiwanie nowych odbiorców wymaga wzmożonej koordynacji działań polskich związków eksporterów, izb przemysłowo–handlowych oraz struktur rządowych, w tym dyplomacji, w bardziej skuteczne działania promujące polskie produkty.
 
 • Zielone Targi w każdej gminie

Stworzymy Zielone Targi, na których rolnicy, bez opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku, będą mogli sprzedawać to, co wytworzą, bez pośredników, bez podatków, dzięki czemu zdrowa, tradycyjna żywność będzie tańsza i bardziej dostępna.
 
 • System ubezpieczeń i kontraktacji żywności po określonej cenie

Praca rolników coraz bardziej uzależniona jest od zjawisk od nich niezależnych. Część ryzyka muszą wziąć na siebie agencje rolne, które wprowadzą system kontraktacji żywności po określonej cenie, a w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych – rekompensować będą straty poniesione przez rolników. Zwiększymy dofinansowanie z budżetu państwa ubezpieczeń dla rolników na wypadek suszy i innych klęsk żywiołowych.
 
 • Rekompensaty za straty łowieckie

Zmienimy ustawę prawo łowieckie, która zagwarantuje rolnikom wypłatę rekompensat z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Należne rolnikom odszkodowania powinien gwarantować i wypłacać wojewoda w imieniu właściciela – Skarbu Państwa. Natomiast rozliczenie odszkodowań powinno odbywać się na zasadzie umowy o użytkowanie zwierzyny łownej, zawartej między wojewodą, a kołem łowieckim.
 
 • Dofinansowanie do paliwa rolniczego

Wprowadzimy pełen zwrot akcyzy - do 120 litrów na hektar dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj produkcji. Rolnicy uzyskają możliwość zwrotu akcyzy składając elektroniczny wniosek przez internet. Wprowadzimy specjalną kartę dla rolnika na zakup paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej, co umożliwi wynegocjowanie dodatkowych rabatów z właścicielami stacji.
 
 
 
 
Źródło foto: pixabay.com
Dla Polski Dla Polaków PSL

Szukaj na

Zobacz również

© 2015 Wiesław Różyński       wykonanie eball