Wiesław Różyński

Kandydat na posła RP
Do wyborów pozostało:
dni godzin minut sekund

Dla ochotniczych straży pożarnych

  • STOP dla upaństwowienia OSP

Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami i jednostkami niosącymi pomoc, oraz ochronę przed wszelkimi klęskami żywiołowymi. Muszą pozostać niezależne i samorządne. Nie dopuścimy do upaństwowienia OSP i przejęcia przez Skarb Państwa mienia, wyposażenia, samochodów i budynków będących w ich posiadaniu. Wszystkie akty prawne i dokumenty decydujące o działalności OSP będą tworzone wspólnie ze strażakami i publicznie konsultowane. Zarządzanie środkami z budżetu państwa, przeznaczonymi na OSP, będzie tylko w gestii władz OSP, a nie urzędników i polityków.
 
  • Obniżka VAT na sprzęt pożarniczy

Każda jednostka OSP, aby skutecznie mogła dbać o bezpieczeństwo lokalnych społeczności, musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt. Obecnie stawka podatku VAT na sprzęt pożarniczy wynosi 23%. Stanowi to znaczny wydatek dla samorządów, nie tylko przy zakupie drobnego sprzętu ratowniczego, ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Proponujemy powrót do 8% stawki VAT na sprzęt pożarniczy.
 
  • Łączenie kariery zawodowej ze służbą strażaka ochotnika

Strażacy ochotnicy to również pracownicy, rolnicy czy przedsiębiorcy. Dlatego w uznaniu ich ciężkiej służby, składkę zdrowotną i wypadkową dla strażaków bezpośrednio uczestniczących w akcjach bojowych, pokryje budżet państwa, rekompensując tym samym stratę pracodawcy. Strażakom będzie także przysługiwał ekwiwalent za udział w akcji bojowej równy co najmniej najniższej godzinowej stawce wynagrodzenia. Środki na taki ekwiwalent będą pokrywane przez gminę ale potem refundowane w całości z budżetu państwa. Strażacy ochotnicy będą również mieli prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy na czas akcji bojowych i szkoleń oraz diet z tego tytułu na zasadach podobnych do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Strażakom z OSP będzie przysługiwała również możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę o miesiąc za każdy rok, w którym uczestniczył bezpośrednio w akcjach ratowniczych.
 
  • Program Modernizacji Remiz Strażackich

W ramach powszechnego systemu ochrony ludności oraz środków przeznaczonych na obronę cywilną powstanie Program Modernizacji Remiz Strażackich. Zapewni to wyposażenie remiz w odpowiednie zaplecze logistyczne i stworzy tzw. „Bezpieczne Punkty” przy każdej remizie strażackiej. Umundurowanie ochronne dla każdego przeszkolonego strażaka ochotnika, po ukończonym szkoleniu podstawowym, będzie zapewniane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w takiej samej formie jak dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
 
 
 
 
Źródło foto: pixabay.com
Dla Polski Dla Polaków PSL

Szukaj na

Zobacz również

© 2015 Wiesław Różyński       wykonanie eball