Wiesław Różyński

Kandydat na posła RP
Do wyborów pozostało:
dni godzin minut sekund

Dla Naszego Regionu

Żeby zapewnić dalszy rozwój Naszego Regionu będą zabiegał o:
 
  • Środki na budowę i remont dróg lokalnych. Dobre drogi lokalne z chodnikami i ścieżkami rowerowymi nie tylko ułatwiają komunikację, ale podnoszą także bezpieczeństwo.
  • Środki na nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Sieć tras rowerowych nie stanowi zintegrowanej, spójnej sieci komunikacyjnej. Należy połączyć istniejące ścieżki zarówno w ujęciu lokalnym jak i regionalnym. Każda budowa i modernizacja drogi powinna obejmować budowę chodnika i ścieżki rowerowej, obligatoryjnie w terenie zabudowanym. Należy na ten cel przeznaczyć dofinansowanie ze środków unijnych i budżetowych do wysokości 90% kosztów.
  • Środki na budowę i remont świetlic wiejskich. Wieś to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim wyjątkowa przestrzeń do życia, w której znajduje się wielkie bogactwo kulturowe.
  • Środki na budowę i remont remiz.
  • Granty dla Kół Gospodyń Wiejskich, Ludowych Klubów Sportowych i zespołów ludowych.
  • Wsparcie dla szpitali powiatowych.
  • Środki dla samorządów na przygotowanie terenów pod inwestycje.
  • Utrzymanie w nowych okresie programowania 2021 – 2027 dedykowanego programu unijnego dla Polski Wschodniej.
  • Promocję gospodarczą naszego regionu po to, aby zachęcić inwestorów do lokowania swoich inwestycji właśnie tutaj.
Dla Polski Dla Polaków PSL

Szukaj na

Zobacz również

© 2015 Wiesław Różyński       wykonanie eball